Kancelaria Radcy Prawnego Marty Łosowskiej

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Łasowska

Zakres usług

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ

  • OSÓB FIZYCZNYCH,
  • OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,
  • OSÓB PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO,
  • INSTYTUJI PUBLICZNYCH.

Codzienna praktyka Kancelarii skupia się na prawie rodzinnym, cywilnym, handlowym, pracy oraz prawie administracyjnym. Obecny obszar działania m.in.:

  • prawo rodzinne: sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.
  • prawo cywilne: doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów, sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów oraz innych aktów prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych,
  • prawo handlowe: tworzenie i likwidacja spółek, analiza prawna i doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, przekształcenia spółek,
  • prawo pracy: dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym/niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy, tworzenie projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego, opiniowanie i opracowywanie projektów w ramach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, zastępstwo procesowe z zakresu prawa pracy,
  • prawo administracyjne: doradztwo w sprawach administracyjnych, reprezentowanie przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
20 0.029287815093994